Västansjö byskola söker rektor

Västansjö byskola är en nystartad friskola som började sin verksamhet höstterminen 2014. Skolan har ca 70 elever och 9 stycken i personalgruppen. Skolan drivs av ett bolag som startats av föräldrar till barn på skolan. Styrelsen består av erfarna pedagoger, entreprenörer och personer med annan lämplig kompetens med tydligt avgränsade arbetsområden.

Västansjö byskola är en F-6 skola med fritidshem och integrerad grundsärskola. Skolans uppgift är att, utifrån varje elevs förutsättningar, ge stöd och stimulans till social och pedagogisk utveckling. De demokratiska värdena ska ligga till grund för allt arbetet i skolan. Vi planerar att starta en förskola under höstterminen 2015.

Som rektor på Västansjö byskola jobbar du nära pedagoger, elever och styrelse.
Vi söker dig som är en pedagogisk ledare med förmågan att skapa engagemang och entusiasmera sin omgivning. Du ska ha en djup förståelse för skolans uppdrag samt skapa förutsättningar för elever och personal att nå framgång. Du ska leda skolan så att elever och personal stimuleras till sin maximala potential. Du leder verksamheten och arbetar intäkts- och kostnadsmedvetet för att koppla beslut till ekonomiska resultat.

I din roll som ledare kommer du att vara med och utveckla och driva Västansjö byskola i enlighet med styrelsens visionsdokument, styrdokument och verksamhetens uppställda mål. Du har verksamhets-, ekonomiskt-, och personalansvar. Detta är ett unikt tillfälle att få vara med och vidareutveckla en relativt nystartad verksamhet med eleven i fokus.

Vi vill att du har genomgått den statliga rektorsutbildningen och att du har erfarenhet av pedagogiskt arbete. Du ska även ha erfarenhet av personal-, verksamhets- och ekonomiansvar. Vi vill att du är en trygg person som kan stötta och utmana dina medarbetare. Du är en positiv, lösningsorienterad och inspirerande ledare som stödjer dina medarbetare för att utveckla en modern skola. Arbetet på Västansjö byskola ställer krav på självständighet i det dagliga arbetet.

För mer information kontakta Helena Johansson Sahlin på 070-679 37 31
Skicka din ansökan till info@vastansjobyskola.se