Västansjö byskola söker förskolelärare

Västansjö byskola kommer att starta förskola. Därför söker vi nu Förskollärare som kan vara med och starta upp verksamheten.

Arbetsuppgifter
Ditt arbete på förskolan är att leda verksamheten för barn i åldersgruppen 1-5 år. Du kommer att ha huvudansvar för verksamheten under uppstart. Du ansvarar för att driva och utveckla det pedagogiska arbetet i barngruppen och på förskolan med läroplan och förskolans mål som riktmärke. Kontakt och samarbete med föräldrar är en viktig del i arbetet. Du deltar i föräldramöten och ansvarar för utvecklingssamtal. Du planerar, dokumenterar, utvärderar och kvalitetssäkrar verksamheten fortlöpande.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har förskollärarexamen och erfarenhet av arbete i förskola.
Som person är du nyfiken och vill utveckla dig själv och vårt pedagogiska uppdrag. Vi söker dig som har förmåga att se barnets behov och som är insatt i läroplanen och kan omsätta den i praktiken

Hör av dig till förskolechef Helén Hansson om du har frågor eller om du vill skicka in en ansökan.
telefon: 0278-65 71 42
e-postadress: rektor@vastansjobyskola.se