Urvalsgrunder

Om det blir kö till skolan antas elever till grundskolan enligt följande urvalsgrunder:

  1. Elev som föregående läsår gått förskoleklass på Västansjö byskola (gäller inte ht-14)
  2. Elev som har syskon på skolan (gäller inte ht-14)
  3. Anmälningsdatum
  4. Avstånd till skolan