Tillförordnad rektor

Rekryteringsprocessen för ny rektor pågår för fullt och vi räknar med att ha en ny rektor på plats under hösten. Under tiden har vi en tillfällig ledningsorganisation som leds av Helena Johansson Sahlin som kommer att arbeta som tillförordnad rektor.
Styrelsen
Västansjö Byskola