Synpunkter

Synpunkter på utbildningen, fritidshemmet, förskolan eller annan verksamhet på Västansjö byskola framförs av vårdnadshavare, elever eller andra intressenter antingen muntligen eller på blanketten nedan. Blanketten lämnas eller skickas till rektor som vidarebefordrar den till styrelsens ordförande. Om det är ett klagomål som ska utredas så sköts det av rektor. Om klagomålet rör rektors tjänsteutövning så ansvarar styrelsens ordförande för utredningen.

Man får naturligtvis vara anonym med sin synpunkt, men om man väljer att lämna sitt namn och kontaktuppgifter så ska man få återkoppling inom en vecka.

blankett-for-klagomal

Adress och telefonnummer till rektor hittar du här.