Elevhälsa

Här nedan presenteras skolans elevhälsoteam. De olika professionerna kommer att finnas på skolan enligt ett rullande schema.

Det nya elevhälsoteamet består av:
Maria Hagelin – Specialpedagog
Cattis Wilkes – Skolpsykolog
Ella Ivarsson Lundström - Kurator
Annelie Sundholm – Skolsköterska