Skolans personal presenteras

Vi vill stolt presentera vår personal som har anställts på Västansjö byskola:

Helena Hagström, slöjd
Cecilia Jonsson, lärare i 2-3:an
Pia Martinsson, matvärdinna, fritids m.m.
Anette Johansson, elevassistent och fritids
Maria Jernkrok, lärare i F-1
Carina Nyberg, elevassistent och fritids
Helena Hildingsson, fritids m.m.
Mikael Valfridsson, elevassistent och fritids
Helena Johansson Sahlin, lärare i 4:an
Robin Sundkvist, lärare i 5-6:an
Maria Lundin, musik
Stina Martinsson,  elevassistent