Skolskjuts

I första hand söker föräldrar skolskjuts åt eleven från Bollnäs kommun.

Länk för regler kring skolskjuts:
http://www.bollnas.se/index.php/skolskjutsar
Ansökningsblankett för läsåret 2018/2019:
Blankett för ansökan om skolskjuts

De elever som är antagna på Västansjö byskola, men som inte beviljats skolskjuts av kommunen, kan få detta ordnad av Västansjö byskola. Vi ber föräldern kontakta vår administratör Jessica om eleven inte får skolskjuts av kommunen. Ett beslut om avslag från kommunen ska visas upp/bifogas. Eleven får då i första hand busskort av skolan.
Mail till Jessica: jessica@sorangsskola.se