Personal

PERSONAL PÅ VÄSTANSJÖ SKOLA, FRITIDSHEM OCH FÖRSKOLA
REKTOR
Helena Johansson Sahlin helena.johansson@vastansjoskola.se

Förskoleklass och årskurs 1
Carina Nyberg (mentor) carina.nyberg@vastansjoskola.se 
Emelie Vesterholm (mentor) emelie.vesterholm@vastansjoskola.se
Carina Wennerstrand (resurs och fritids) carina.wennerstrand@vastansjoskola.se

Årskurs 2-3
Ida Fursjö ida.fursjo@vastansjoskola.se

Årskurs 4
Ban Albayati ban.albayati@vastansjoskola.se
Anette Johansson (resurs och fritids) anette.johansson@vastansjoskola.se 

Årskurs 5
Robin Sundqvist (mentor) robin.sundqvist@vastansjoskola.se
Carina Lindén (resurs och fritids) carina.linden@vastansjoskola.se
Pia Martinsson (resurs och fritids) pia.martinsson@vastansjoskola.se

Årskurs 6
Cecilia Jonsson (mentor) cecilia.jonsson@vastansjola.se
Oskar Westh (resurs) oscar.westh@vastansjoskola.se

Övriga lärare
Pia Martinsson pia.martinsson@vastansjoskola.se (slöjd)
Karin Spännare karin.spannare@segerstaskola.se (slöjd och musik)
Alice Sandberg alice.sandberg@vastansjoskola.se 
Lina Sparr lina.sparr@vastansjoskola.se
Julia Ekström

Fritidshem
Malin Sköld malin.skold@vastansjoskola.se
Malin Lif malin.lif@vastansjoskola.se
Samt ytterligare personal enligt ovan

Service
Eva Svedberg (kök) eva.svedberg@vastansjoskola.se
Julia Westlén (kök)
Birgitta Svedberg (lokalvård) birgitta.svedberg@vastansjoskola.se
Pär Rosell (fastighet) par@skolkvalitet.se
Arshin Banihashemi (fastighet)
Robin Sundqvist (rektorsadministratör) robin.sundqvist@vastansjoskola.se
Jessica Lönnberg (administration) jessica@skolkvalitet.se

Förskola
Stina Johansson stina.johansson@vastansjoskola.se
Johanna Östlund johanna.ostlund@vastansjoskola.se
Emma Näsman emma.nasman@vastansjobyskola.se
Johanna Eriksson johanna.eriksson@vastansjoskola.se (tjänstledig)
Vilma Eriksson vilma.eriksson@vastansjoskola.se
Alice Sandberg alice.sandberg@vastansjoskola.se
Emilie Myhre