Ledighet

Om en elev behöver ledigt ska följande ledighetsansökan fyllas i och lämnas in till läraren senast 14 dagar innan planerad ledighet.

Ledighetsansökan