FRITIDS

Fritidshemmet på Västansjö byskola

Telefonnummer till fritids 0766-777 282.

E-postadress fritids@vastansjobyskola.se

Om ni har fått plats på skolan, men inte har anmält fritids så kan ni skicka ett mail till fritids@vastansjobyskola.se med namn på eleven som ni vill anmäla samt vilken dag ni önskar starta.

Information om fritidsklubb
Fritidsklubb eller öppen fritidsverksamhet som det också kallas vänder sig till barn från 10 år till vårterminen de fyller 13 år (årskurs 4-6), som inte behöver den omsorg och tillsyn som ges på ett fritidshem.
Tider`:
Fritidsklubben är öppen varje dag under terminen, från skoldagens slut till klockan 16.30. Under höst- jul- sport- och påsklov är tiderna 8-16.30.
Ansökan:
Ansökan görs på blankett som finns på fritidshemmet.
Avgift:
100 kronor/månad och då ingår måltider. Avgiften debiteras i efterhand vid terminsslut och betalas även om barnet inte varit på fritidsklubben.
Uppsägning:
Uppsägning av plats ska göras skriftligen på blankett som fås på fritidsklubben. Uppsägningstiden är en månad.
Ansvarsfrågan:
Ansvarsfrågan i öppen fritidsverksamhet är viktig att tydliggöra. Barnen kan komma och gå som de vill, men de måste däremot meddela personalen när de går. Det är barn och vårdnadshavare som gör upp vad som gäller.

00109C5B-50B1-4C0B-9BD8-DCF9525AF8A2