OM SKOLAN

På Västansjö byskola driver vi förskoleklass och grundskola från årskurs 1 till 6. Dessutom har vi fritidsverksamhet. Skolan är avgiftsfri och öppen för alla och vi följer timplanen enligt skollagen och kommunens direktiv. Eleverna serveras god och näringsriktig mat som helst lagas i det egna köket. Vi utnyttjar den fina utomhusmiljön i undervisningen.
Skolans vision är att varje barn
  • —trivs och är trygg med kamrater, lärare och skola
  • blir sedd av alla vuxna
  • blir uppmärksammad och uppmuntrad
  • har tillgång till trygga, engagerade och behöriga lärare
  • —har tillgång till modern teknik
  • får uppleva naturen under alla årstider
  • får den bästa utbildningen med hög kvalitet

Bild1

 

Skolskjuts

Fritids

Elevförsäkring