KONTAKT

Telefonnummer/e-post
Skolchef Anki Olsson, 070-622 33 35 anki@vastansjobyskola.se
Rektor Helena Johansson Sahlin, 070-679 37 31 helena.johansson@vastansjobyskola.se
Skolan 076-677 72 80 skola@vastansjobyskola.se
Fritids 076-677 72 82, fritids@vastansjobyskola.se
Förskola Gläntan 076-677 72 81 forskola@vastansjobyskola.se
Förskola Ängen 072-092 26 85 forskola@vastansjobyskola.se
All personal personal@vastansjobyskola.se

Administration (uthyrning av lokaler, frågor kring busskort m.m)
Jessica Lönnberg; jessica@sorangsskola.se

Besöksadress till verksamheterna
Västansjö byskola
Västansjö 3149
823 91 KILAFORS

Postadress till verksamheter och ansvarig huvudman
Västansjö byskola
Box 294
821 24 BOLLNÄS

Synpunkter
Läs om hur du lämnar synpunkter och hur vi hanterar dem på sidan om synpunkter.