KONTAKT

Telefonnummer/e-post
Rektor/Förskolechef Anki Olsson, 070-622 33 35 anki@vastansjobyskola.se
Skolan skola@vastansjobyskola.se
Lillfritids 076-677 72 82, fritids@vastansjobyskola.se
Storfritids 076-677 72 80 fritids@vastansjobyskola.se
Förskola 076-677 72 81 forskola@vastansjobyskola.se
All personal personal@vastansjobyskola.se

Administration (uthyrning av lokaler, frågor kring busskort m.m)
Jessica Lönnberg; jessica@sorangsskola.se

Postadress till skolan och ansvarig huvudman
Västansjö byskola
Västansjö 3149
823 91 Kilafors

Synpunkter
Läs om hur du lämnar synpunkter och hur vi hanterar dem på sidan om synpunkter.