KONTAKT

Telefon
Ring växelnummer 0278-469 20 och knappa dig sedan vidare till respektive avdelning.

E-post
Rektor Helena Johansson Sahlin, helena.johansson@vastansjobyskola.se
Skolan  skola@vastansjobyskola.se
Fritids fritids@vastansjobyskola.se
Förskola Gläntan forskola@vastansjobyskola.se
Förskola Ängen forskola@vastansjobyskola.se
All personal personal@vastansjobyskola.se
Skolchef Anki Olsson, anki@skolkvalitet.se

Administration (uthyrning av lokaler, frågor kring busskort m.m)
Jessica Lönnberg; jessica@skolkvalitet.se

Besöksadress till verksamheterna
Västansjö byskola
Västansjö 3149
823 91 KILAFORS

Postadress till verksamheter och ansvarig huvudman
Västansjö byskola
Box 294
821 24 BOLLNÄS

Synpunkter
Läs om hur du lämnar synpunkter och hur vi hanterar dem på sidan om synpunkter.