JOBBA HOS OSS

Vikarielistan
Vill du vikariera hos oss? Skola, fritidshem, förskola och/eller städ och kök. Skicka ett mail
till vår vikariesamordnare Robin:
robin.sundqvist@vastansjobyskola.se

Lediga tjänster
Nedan hittar du lediga tjänster vid Västansjö byskola.

För närvarande har vi inga lediga tjänster.