Information till vårdnadshavare

Hej förälder och vårdnadshavare!

Sedan starten av skolan här i Västansjö har personal, rektor, styrelse och ägare haft ett nära samarbete med de övriga friskolorna i kommunen och framförallt med skolan och förskolan i Söräng.

Vi har haft en gemensam syn på alla barns rätt till en utbildning med hög kvalitet och varje barns rätt att utvecklas maximalt efter sina egna förutsättningar. Vi har också haft en gemensam syn på den lilla skolans fördelar och betydelse för en levande bygd.

Både i Västansjö och Söräng har granskningar och jämförelser visat på en mycket hög kvalitet i våra verksamheter. Men som ägare och huvudmän har vi fått kämpa mycket hårt på obetald fritid för att kunna upprätthålla och utveckla kvaliteten i alla vår barns utbildning och vara en attraktiv arbetsgivare. Vi har under året arbetat tillsammans i Västansjö och Söräng för en långsiktigt hållbar lösning.

Som ett resultat av detta har våra två skolors ägare och styrelser kommit överens om att på sikt samla verksamheterna under en huvudman och att redan efter sommaren ha en gemensam förskolechef och rektor som därmed får ännu bättre förutsättningar att satsa på hög kvalitet. Detta blir möjligt genom att skolan i Västansjö nu har samma ägare som Söräng. Verksamheterna kommer till en början att formellt drivas vidare som tidigare i separata företag men styrelserna kommer att bestå av samma personer. Målet är att så snart det är möjligt att samla verksamheterna under samma företag och huvudmannaskap.

Jag, Ann-Christine ”Anki” Olsson har varit förskolechef och rektor i Söräng sedan start och kommer efter sommaren att bli förskolechef och rektor även i Västansjö. I samband med detta formas också en gemensam ledningsgrupp bestående av förskolechef och rektor, huvudmännens styrelseordförande och en lagledare från Söräng respektive Västansjö. I Västansjö kommer rollen som lagledare att axlas av Helena Johansson-Sahlin.

Tillsammans kommer vi behålla och fortsätta utveckla de fördelar en liten skola har och genom samarbeten med varandra motverka de nackdelar små skolor har. Genom att samla det som redan idag är gemensamt för våra skolor får vi bättre möjligheter att både behålla varje skolas unika särprägel och tillsammans utveckla vår kompetens och kvalitet. Det är ett naturligt steg och ger oss bättre möjligheter att fortsätta det ständigt pågående utvecklingsarbete som redan idag finns både i Västansjö och Söräng.

Den dagliga verksamheten och kontakten mellan ert/era barn och pedagoger och personal kommer inte att ändras.

Vi i den nya styrelsen vill särskilt framhålla det otroliga arbete och engagemang Anna & Anna, Åse, Jeanette, Helena, Karin, Carola och Ulrika genomfört när de sett till att startat och driva både skola och fritids och nu förskola efter att kommunen inte klarat av det. Den nya styrelsen kommer nu att ta vid där den tidigare slutat och fortsätta förvalta de fina verksamheterna den tidigare byggt upp. Vi består av styrelseledamöter från både Söräng och Västansjö.

Vid eventuella frågor är ni välkomna att kontakta mig på 070-622 33 35. Ni får också gärna kontakta styrelseordförande Pontus Rogala på 070-545 18 18 eller avgående styrelseordförande Åse Buvik på 070-282 33 83.

Med hopp om en fin sommar tills vi ses i höst!

Mvh Anki Olsson