Betyg och bedömning

Här hittar vårdnadshavare och elever information om bedömning och betygsättning.

Skolverkets elev- och föräldrainformation
http://www.skolverket.se/elever-och-foraldrar/betyg-1.235524

Provdatum nationella proven årskurs 3 och 6:
http://www.skolverket.se/bedomning/nationella-prov/provdatum

Information till vårdnadshavare nationella proven:
Årskurs 3
http://www.skolverket.se/bedomning/nationella-prov/bestallning-och-hantering/grundskola/information-till-foraldrar-om-amnesprovet-i-arskurs-3-1.105301
Årskurs 6
http://www.skolverket.se/bedomning/nationella-prov/provdatum/grundskola/arskurs-6/provdatum-1.163237