BLANKETTER

Här finns blanketter och webbformulär för Västansjö byskola. Alla inlämnade personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen, PUL.

Ansöka om plats på förskola, förskoleklass, grundskola eller fritids
Fyll i blankett för att anmäla intresse av en plats. Om det blir kö till skolan gäller skolans urvalsgrunder. Läs om dem här: urvalsgrunder.

Anmälningsblankett till grundskola (pdf)
Anmälningsblankett till fritidshem eller fritidsklubb (pdf)
Anmälningsblankett till förskola (pdf)

Ansöka om skolskjuts
Ansökan om skolskjuts 2018/2019

Ansöka om ledighet
Blankett för att ansöka om ledighet (pdf)