BLANKETTER

Här finns blanketter och webbformulär för Västansjö byskola. Alla inlämnade personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen, PUL.

Ansöka om skolskjuts
Riktlinjer och blankett finns att hämta på följande länk: Skolresor, skolskjuts | Bollnas kommun

Ansöka om ledighet
Blankett för att ansöka om ledighet (pdf)


Ansöka om plats på förskola, förskoleklass, grundskola eller fritids
Fyll i blankett för att anmäla intresse av en plats. Om det blir kö till skolan gäller skolans urvalsgrunder. Läs om dem här: urvalsgrunder.

Platsuppsägning/ändring av vistelsetid – Förskola

Platsuppsägning – Fritids